ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ

Ο σκοπός της πλατφόρμας pe04.net είναι η συνεργατική διαδικτυακή ανάπτυξη οργανωμένου διδακτικού υλικού στα μαθήματα της Φυσικής Χημείας και Βιολογίας. Η τεχνολογία πάνω στην οποία αναπτύσσεται η προσπάθεια ανήκει στην κατηγορία wiki και επιτρέπει την on-line ανάπτυξη κειμένων, μαθηματικών και σχημάτων.

ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Η ομάδα ανάπτυξης της παρούσας βάσης γνώσης είναι η εξής

ΟΝΟΜΑ ΣΥΜΒΟΛΗ
Μακεδών Γεώργιος Διαχείριση και οργάνωση διδακτικου υλικού - σχολικής θεωρίας
Μαστοράκου Αικατερίνη Διαχείριση και οργάνωση διδακτικου υλικού - σχολικής θεωρίας
Θεοχαρόπουλος Ιωάννης Διαχείριση και οργάνωση πληροφοριακού συστήματος, γενική θεωρία, διδακτική

ΣΧΕΤΙΚΑ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΛΙΚΟΥ

Η οργάνωση του υλικού ακολουθεί την παρακάτω δομή:

ΟΝΟΜΑ ΣΥΜΒΟΛΗ
Γενική Θεωρία Εδώ αναπτύσσεται ελεύθερα θέματα θεωρία Φυσικής Χημείας και Βιολογίας χωρίς κάποιο αναγκαστικό συσχετισμό με τη σχολική θεωρία
Σχολική θεωρία Στην ενότητα αυτή η σχολική θεωρία αναπτύσσεται και ταξινομείται σε αλφαβητική σειρά
Διδακτική Στην ενότητα αυτή αναπτύσσονται με αλφαβητική σειρά θέματα θεωρίας διδακτικής και παιδαγωγικών
Νομοθεσία Στην ενότητα αυτή συγκεντώνεται το νομικό υλικό το οποίο αφορά τα σχολικά μαθήματα των φυσικών επιστημών
Διδακτικό υλικό Στην ενότητα αυτή τοποθετείται προτεινόμενο υλικό διδασκαλίας ταξινομημένο σε παραδοσιακό υλικό και υλικό με ΤΠΕ
Εργαστήριο Στην ενότητα αυτή και σε συνεργασία με το ΕΚΦΕ ΑΓ. Αναργύρων αναπτύσσονται ζητήματα τα οποία αφορούν το σχολικό εργαστήριο

ΣΧΕΤΙΚΑ

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΥΛΙΚΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ

Η τεχνολογική πλατφόρμα της εφαρμογής είναι η εξής:

Τεχνολογία Περιγραφή

ΣΧΕΤΙΚΑ